Vandaag geopend vanaf 9:30 uur

Algemene verhuurvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verhuuractiviteiten van Jachthaven de Eerste aanleg. Door te reserveren/huren gaat de klant, akkoord met de voorwaarden zoals beschreven op deze pagina’s.

RESERVEREN

Reserveren kan via onze website of telefonisch.
Door een reservering te plaatsen gaat u automatisch akkoord met onze huurvoorwaarden

ANNULEREN

Er geldt een annuleringstermijn van minimaal drie dagen voor aanvang van de huurperiode. In dit geval kunt u de boot geheel kosteloos annuleren of verplaatsen naar een andere beschikbare datum.

Bij slecht weer kunt u de boot in overleg verplaatsen naar een andere beschikbare datum.

HUURPERIODE

Wij werken met dagdelen of hele dag.

De boot dient op het afgesproken tijdstip in de haven terug te zijn in de staat zoals de boot ook is meegenomen (schoongemaakt, netjes opgeruimd, etc.)

Bij daghuur zijn de tijden 09.30 – 17.30 uur, ochtendhuur zijn de tijden van 9.30 – 12.30 uur, middaghuur van 13.00 – 17.30 uur en avondhuur van 18.30 tot 20.30 uur.

Te laat terug zijn betekent dat huurder, afhankelijk van de tijdsduur, moet bijbetalen.

Belangrijk: het bij te betalen bedrag is niet gebaseerd op het gangbare huurtarief en zal dientengevolge hoger uitvallen (dubbel uurtarief).

BETALING

De huursom is het bedrag dat op de schriftelijke bevestiging van een reservering of op de huurovereenkomst wordt vermeld. De huursom dient voor afvaart te worden voldaan, door overschrijving op onze bankrekening of wel contant. In de huursom zijn de brandstofkosten inbegrepen.

Overige kosten zoals brug- en sluisgelden en eventuele boetes zijn niet bij de huursom inbegrepen.

SCHADE EN EIGEN RISICO

Voor de huur van een boot dient de huurder € 250,00 borg te voldoen.

Wanneer u contant de borg betaald, krijgt u de borg contant weer retour. Wanneer u de borg pint (uitsluitend Maestro, geen CreditCard), pinnen wij de borg bij terugkomst retour.

Uitzonderingen op deze regel zijn niet mogelijk.

Het eigen risico bij schadegevallen bedraagt € 250,00.

In geval van schade houdt Jachthaven de Eerste Aanleg het eigen risico altijd in. Het is de taak van de huurder, indien een andere partij de veroorzaker is, om het eigen risico te verhalen op de veroorzaker. Het eigen risico kan niet worden afgekocht.

AANSPRAKELIJK VERHUURDER

Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of vermissing van en schade aan privégoederen van huurder.

INCHECKEN EN CONTROLE VAN DE BOOT/INVENTARIS

De huurder dient zich te kunnen legitimeren met een geldig rijbewijs, identificatiebewijs of paspoort. De minimum leeftijd van de huurder is 21 jaar. Vóór afvaart dient de huurder de conditie- en inventarislijst voor akkoord te tekenen. Hierop leggen partijen de staat van het vaartuig, in het bijzonder eventueel aanwezige schade vast.

Bij terugkomst verifiëren partijen de staat van het vaartuig en de inventaris

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE HUURDER EN SCHIPPER

Huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor de boot en het welzijn van de opvarenden.

Hieronder valt ook (eventuele) schade aan het eigendom van de huurder en (eventuele) schade aan de eigendommen van Jachthaven de Eerste aanleg en derden. Huurder is verantwoordelijk voor het naleven van goed stuurmanschap en moet erop toezien dat de veiligheid van opvarenden (o.a. handen en voeten binnenboord houden) en andere watersporters nimmers in het geding is. Jachthaven de Eerste Aanleg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies-, diefstal- of beschadiging van persoonlijke eigendommen als gevolg van de boothuur. Een vaarbewijs is niet verplicht om onze huurboot te besturen.

VAARGEBIED:

Loosdrechtse plassen, Wijdeblik, Vecht en Hilversums kanaal.

Gemotoriseerd varen in beschermde natuurgebieden, varen naar en in Utrecht en Amsterdam is niet toegestaan.
Door het ondiepe water is het niet toegestaan om het Kraaienestersluis te gebruiken en te varen in het Tienhovense kanaal met onze sloepen.

Maximum snelheid in de trekgaten vanaf de haven is 6 km/u, net als op de Vuntus plas. Op andere plassen geldt: 10 km/u (half gas) als maximum. Let op: de snelheid op de Vecht is 5 km/u (stapvoets varen).

ALCOHOL/ VERDOVENDE MIDDELEN

De schipper/bestuurder mag voor of tijdens het varen geen alcohol of verdovende middelen nuttigen.

Wanneer Jachthaven de Eerste Aanleg overmatig alcoholgebruik constateert, houdt deze zonder voorbehoud de borgsom in.

OVERIGE

De boot dient op het afgesproken tijdstip in de haven terug te zijn in de staat zoals de boot ook is meegenomen (schoongemaakt, netjes opgeruimd, etc.).

Geef alle boten voorrang, met name (wedstrijd)zeilers.

Eventuele sleep- of leeghooskosten die ontstaan door schuld / nalatigheid van huurder worden in rekening gebracht.

De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder mededelen.